२०७७ साल साउन २० गते मंगलबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू

आइतवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM COVID-19 विशेष (दिँउसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM पुराना चलचित्रका गीतहरू

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 AM युवा सञ्चार

07:40 AM जागरण गीत

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:15 AM मानव अधिकार शिक्षा

08:30 AM COVID-19 ‍सचेतना विशेष (सञ्चारकर्मीसँग संवाद)

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM COVID-19 सचेतना विशेष कार्यक्रम

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM COVID-19 विशेष (सरोकारवालासँग संवाद)

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:30 PM परदेशीको सन्देश (पहिलो भाग)

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:30 PM परदेशीको सन्देश (दोश्रो भाग)

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:15 PM नेपाली सैनिक

08:45 PM लोक गीत

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM हमर मित चहटगर गीत (मैथिली कार्यक्रम)

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM सदाबहार सङ्गीत र श्रोता संवाद

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM तरेली

सोमवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM के तिमि मेरो साथी वन्छौं (दिउँसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM लोक गीतहरू

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:25 AM सूचना तथा सञ्चार

07:30 AM सञ्‍चार तथा सूचना

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:30 AM रूपान्तरण

08:30 AM रूपान्तरण

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM COVID-19 सचेतना विशेष कार्यक्रम

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 PM के तिमि मेरो साथी वन्छौं

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:15 PM COVID-19 सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

04:30 PM COVID-19 सचेतना गीत/स्वदेश गान

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM प्रहरी कार्यक्रम

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

08:30 PM समानता

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM मनोसामाजिक परामर्श

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM बिम्ब प्रतिबिम्ब

10:10 PM सदाबहार सङ्गीत र श्रोता संवाद

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM नेपाली चलचित्रका गीतहरू

मंगलवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM COVID-19 विशेष (दिँउसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM सदाबहार आधुनिक गीतहरू

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:15 AM शैक्षिक वहस

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM COVID-19 सचेतना विशेष कार्यक्रम

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM COVID-19 विशेष (सरोकारवालासँग संवाद)

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:15 PM COVID-19 सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

04:30 PM COVID-19 सचेतना गीत/स्वदेश गान

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:25 PM जनस्वास्थ्य

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM स्वदेशगान

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM मनोसामाजिक परामर्श

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM सदाबहार सङ्गीत र श्रोता संवाद

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM मधुर गुञ्जन

बुधवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM COVID-19 विशेष (दिँउसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM पुराना चलचित्रका गीतहरू

03:05 AM सङ्गीत सरोवर

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:30 AM सञ्‍चार तथा सूचना

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:15 AM स्वदेशगान

08:30 AM आजका नारी

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM COVID-19 सचेतना विशेष कार्यक्रम

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM COVID-19 विशेष (सरोकारवालासँग संवाद)

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:15 PM COVID-19 सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

04:30 PM COVID-19 सचेतना गीत/स्वदेश गान

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:25 PM जनस्वास्थ्य

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM स्वदेशगान

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM सङ्गीत सरोवर

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM अतीतका गीतहरू

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM मधुर गुञ्जन

विहिवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM COVID-19 विशेष (दिँउसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM सदाबहार आधुनिक गीतहरू

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 AM वैदेशिक रोजगारी

07:40 AM अबका महिला (दोश्रो र चौथो बिहीवार)

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM COVID-19 सचेतना विशेष कार्यक्रम

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM COVID-19 विशेष (सरोकारवालासँग संवाद)

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:15 PM COVID-19 सचेतना विशेष

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

04:30 PM COVID-19 सचेतना गीत/स्वदेश गान

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM प्रहरी कार्यक्रम

07:25 PM लोकगीतहरू

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM मनोसामाजिक परामर्श

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM सदाबहार सङ्गीत र श्रोता संवाद

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM नेपाली चलचित्रका गीतहरू

शुक्रवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM COVID-19 विशेष (दिँउसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM लोक गीतहरू

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:40 AM जागरण गीत

07:25 AM कानुनका कुरा

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:15 AM जलवायु र जीवन

08:30 AM जागरण गीत

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM फर्केर हेर्दा

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:15 AM विषयगत श्रव्य पाठ प्रसारण

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM युवा संसार

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:15 PM चलचित्रका गीत

03:40 PM उपत्यका खानेपानी

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

04:30 PM COVID-19 सचेतना गीत/स्वदेश गान

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:25 PM सहकारी रेडियो कार्यक्रम (पहिलो र तेश्रो शुक्रवार)

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM घटना र विचार

07:40 PM स्वदेशगान

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM मनोसामाजिक परामर्श

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM रोदी

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM नेपाली चलचित्रका गीतहरू

शनिवार

12:00 AM राती १२ बजेको नेपाली समाचार

12:05 AM COVID-19 विशेष (दिँउसो १२:०५ को पुन: प्रसारण)

01:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो १ बजेको पुन: प्रसारण)

02:00 AM राती २ बजेको नेपाली समाचार

02:05 AM COVID-19 विशेष (दिउँसो २:१० बजेको पुन: प्रसारण)

03:00 AM राती ३ बजेको नेपाली समाचार

03:35 AM पुराना चलचित्रका गीतहरू

04:56 AM शंखध्वनि/राष्ट्र गान

04:00 AM राती ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 AM विभिन्न भजनहरू

05:00 AM प्रारम्भिक उद्घोषण/ पशुपतिनाथको आरती गायन

05:10 AM जीवन विज्ञान

05:25 AM अध्यात्म सन्देश

05:50 AM बिहान ५ बजेको संस्कृत समाचार

06:00 AM बिहान ६ बजेको नेपाली समाचार

06:30 AM अन्तरसंवाद

06:05 AM नेपाल वन्दना

07:00 AM बिहान ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 AM आर्थिक नेपाल

07:40 AM धीतो पत्र तथा वस्तु विनिमय (पहिलो र तेश्रो शनिवार)

07:40 AM सूचना हाम्रो अधिकार (दोश्रो र चौथो शनिवार)

08:00 AM बिहान ८ बजेको अङ्ग्रेजीमा समाचार

08:15 AM साझा बोली (पहिलो/तेश्रो/पाँचौं शनिवार)

08:15 AM मुक्तिका लागि जुक्ति (दोश्रो र चौथो शनिवार)

08:45 AM जागरण गीत

09:00 AM बिहान ९ बजेको नेपाली समाचार

09:10 AM नेपाल भाषामा समाचार

09:20 AM भन्छिन आमा

09:50 AM आधुनिक गीत

10:00 AM बिहान १० बजेको नेपाली समाचार

10:35 AM लोकदोहोरी गीतहरू

10:05 AM हेलो भन्छिन् आमा

11:00 AM बिहान ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 AM COVID-19 विशेष (सरोकारवालासँग संवाद)

12:00 PM मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली समाचार

12:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

01:00 PM दिउँसो १ बजेको नेपाली समाचार

01:05 PM COVID-19 सचेतना विशेष (स्थानीय तहसँग संवाद)

02:00 PM दिउँसो २ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

02:15 PM विषयगत श्रव्यपाठ प्रसारण

03:00 PM दिउँसो ३ बजेको नेपाली समाचार

03:10 PM प्रदेश प्रसारण आरम्भ

03:15 PM साथीसंग मनका कुरा

04:00 PM दिउँसो ४ बजेको नेपाली समाचार

04:05 PM शेर्पा भाषाको समाचार

04:15 PM COVID-19 Update (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ) Live

04:30 PM COVID-19 सचेतना गीत/स्वदेश गान

05:00 PM साँझ ५ बजेको नेपाली समाचार

05:05 PM तामाङ भाषाको समाचार

05:10 PM वालवाटिका

05:45 PM भोजपुरी समाचार

05:50 PM उर्दू समाचार

06:00 PM मैथिली भाषामा समाचार

06:10 PM प्रदेश समाचार

06:05 PM सूचना, प्रोमो

06:40 PM कृषि कार्यक्रम

06:55 PM सूचना, विज्ञापन

06:15 PM लोक गीतहरू

07:00 PM बेलुकी ७ बजेको नेपाली समाचार

07:25 PM शैक्षिक कार्यक्रम

07:40 PM COVID-19 सचेतना विशेष कार्यक्रम

08:00 PM बेलुकी ८ बजेको अङ्ग्रेजी समाचार

09:00 PM बेलुकी ९ बजेको नेपाली समाचार

09:30 PM मनोसामाजिक परामर्श

10:00 PM बेलुकी १० बजेको हिन्दी समाचार

10:10 PM गुलसन ए नेपाल

11:00 PM राती ११ बजेको नेपाली समाचार

11:05 PM जीवन यात्रा (बिहान ११ बजेको पुन: प्रसारण)